กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกความร่วมมือโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เพิ่มศักยภาพบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์

0
1393

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ ผู้นำด้านการประกันชีวิตและการวางแผนการเงิน มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยจับมือกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการบริการด้านการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกและความหลากหลายของสถานพยาบาลสำหรับผู้เอาประกัน

ล่าสุด กรุงเทพประกันชีวิตด้จับมือกับโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมอบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าผู้เอาประกัน โดยมี ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเป็นผู้ลงนามข้อตกลง พร้อมสักขีพยานทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวิลด์เมคิคอล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประกัน ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล สามารถวางใจได้ทั้งในแง่ของการดูแลด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน การดูแลเอาใจใส่จากทีมแพทย์ , พยาบาล,ทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงความรวดเร็วในการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกภาคส่วน ซึ่งทางโรงพยาบาลก็เห็นความสำคัญของลูกค้าประกัน จึงมีการจัดตั้งศูนย์ประกันสัมพันธ์ขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อลูกค้าประกันที่เข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล  อย่างไรก็ตามในอนาคตทางโรงพยาบาลจะมีการออกบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน  อีกทั้งเร็วๆ นี้ทางโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จะทำการเปิดศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้าอย่างเป็นทางการ  เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องมาทำการรักษาแผลเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลก็จะทำการเปิดศูนย์ IVF (In–vitro Fertilization) สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก ที่ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ทางด้าน ..จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ความร่วมมือนี้ กรุงเทพประกันชีวิตจะสนับสนุนห้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพและการรักษา

ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยได้รับสิทธิพิเศษด้านค่าบริการและอื่นๆ อีกทั้งจะร่วมมือกันในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และร่วมกันส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทาง

สุขภาพอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า นอกจากนี้ ตัวแทน ลูกค้า พนักงานและครอบครัวของพนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น ส่วนโรงพยาบาลจะนำบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิตจัดขึ้น และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตัวแทน และพนักงานต่อไปในอนาคต

การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้กรุงเทพประกันชีวิตมีความโดดเด่นด้านประกันสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลท์แห่งปีคือ บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหนือระดับที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้านและป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลในอนาคต จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ครอบคลุมทั่วโลก ถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมค่ารักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ดูแลอย่างเหนือระดับและครบครันมากที่สุด

ด้วยคุณภาพการบริการด้านต่างๆ และความครอบคลุมของแผนประกันสุขภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ครอบคลุมระบบการเคลมมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและรวดเร็ว ช่องทางการขายและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันมีความหลากหลาย รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้เอาประกันได้รับบริการที่ดีที่สุด ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตได้รับรางวัล “บริษัทที่ให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพดีที่สุดแห่งปี”(Company with the Best Health Insurance Coverage of the Year) ในงานประกาศรางวัล Emerging Asia Insurance Awards 2019 ซึ่งจัดโดยหอการค้าอินเดียและองค์กรพันธมิตร

ดังนั้น การสร้างความร่วมมือโรงพยาบาลชั้นนำของไทยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการคุ้มครองสุขภาพได้อย่างครบวงจร โดยกรุงเทพประกันชีวิตชื่อมั่นว่า แผนคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว