กรุงศรี ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตใน ASEAN จับมือพันธมิตรพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพกัมพูชา

0
797

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ กรุงศรี ฟินโนเวต เดินหน้าสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในอาเซียน โดยประสานพลังกับ Hattha Bank ในการร่วมมือกับ Techo Startup Center หน่วยงานภายใต้รัฐบาลกัมพูชาซึ่งส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพกัมพูชาให้ทัดเทียมนานาชาติ

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 องค์กรนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 โดยมี นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด, ดร. งวนลี ตัง ผู้อำนวยการบริหาร Techo Startup Center และ นายเอียงตง ฮุท กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Hattha Bank Public Company Limited ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล โดยกรุงศรี ฟินโนเวต จะร่วมปั้นสตาร์ทอัพกัมพูชาผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ Techo Startup รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสตาร์ทอัพกัมพูชาให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุงศรี เรามีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างระบบนิเวศและพันธมิตร รวมถึงการพัฒนาทางดิจิทัลและสารสนเทศ นอกจากนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและการขยายตัวในอาเซียนก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของแผนธุรกิจนี้ ซึ่งเรามุ่งมั่นในการสร้างการเชื่อมโยงในตลาดอาเซียน เพื่อสานต่อความเป็นผู้นำของเราในภูมิภาคนี้ ความร่วมมือจากข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรุงศรีที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยและอาเซียนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญของกรุงศรีและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ MUFG จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของสตาร์ทอัพในกัมพูชา และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้อย่างต่อเนื่อง กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการผนึกกำลังในครั้งนี้ และเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผ่านความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อไป”

ดร. งวนลี ตัง ผู้อำนวยการบริหาร Techo Startup Center กล่าวว่า “รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าหมายที่จะนำเศรษฐกิจดิจิทัลมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตรูปแบบใหม่ และได้ออกกรอบนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยวางรากฐานในการนำดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทุกมิติ เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างสวัสดิการสังคมในรูปแบบใหม่ และรัฐบาลได้ทำการริเริ่มการสร้างหน่วยงานมากมายร่วมทั้ง Techo Startup Center ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมและสร้างการเติบโตของสตาร์ทอัพ 2) สร้างระบบนิเวศให้กับสตาร์ทอัพในกัมพูชาผ่านกิจกรรมต่างๆ 3) ค้นคว้าและร่างข้อเสนอแนะนโยบายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 4) พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนด้านดิจิทัล และเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจนี้ Techo Startup Center จึงต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและสร้างการรับรู้ ซึ่งในปัจจุบัน Hattha Bank ได้ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี และจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เราขอขอบคุณและหวังว่าจะได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรี ฟินโนเวต ในการสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพ สร้างระบบนิเวศ และขยายโอกาสการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลในประเทศกัมพูชาให้ดียิ่งขึ้น”