กรุงศรีร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การประชุม APEC 2022

0
586

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ในฐานะพันธมิตร ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) ของประเทศไทย ได้จัดทำของที่ระลึกที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีความความเป็นไทยอย่าง “กระเป๋าใบตองตึง” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยกรุงศรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรณรงค์ให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกนี้ พร้อมนำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ สื่อกลางแจ้ง สาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรุงศรี สื่อโซเชียล และบริการต่าง ๆ ของกรุงศรี ตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการมุ่งมั่นเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุน และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับความเชื่อมั่นและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ “การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 77 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 626 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 587 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 32,617 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย

กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,500 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english