กรุงศรีคว้ารางวัล “สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้” Global MIKE Awards 2020

0
1778

กรุงศรี นำโดย ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รับ 3 รางวัลจาก Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2020 ซึ่งมอบให้กับองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า

ในครั้งนี้ กรุงศรีสามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล The 5 Most Outstanding Winners of the Global MIKE Award 2020 หรือ หนึ่งใน 5 องค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดของงานดังกล่าว ซึ่งกรุงศรีเป็นเพียง องค์กรไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 2) รางวัล Global MIKE Winners และ 3) รางวัล Thailand MIKE AWARD 2020 (Gold level – ระดับความเป็นเลิศเทียบเท่าสากล)

กรุงศรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้าง “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) โดยมุ่งสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมในการมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีและพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า ผ่านกระบวนการผลักดันความรู้องค์กร การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้นำ และการดำเนินงานที่มีความรู้เป็นพื้นฐานเพื่อทำให้ทุนทางปัญญาขององค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งกรุงศรีมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในเวทีระดับสากลอย่างยั่งยืน

รางวัล MIKE AWARD เป็นรางวัลที่ต่อยอดมาจากการประกวดรางวัล MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) ในอดีต ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นในปี 2541 โดย มร. โรซี่ เชส ผู้บริหารจาก Teleos ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศอังกฤษร่วมกับ KNOW Network ซึ่งคัดสรรโดยคณะกรรมการจากผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ 500 แห่งทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune 500 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก โดยกลุ่ม International Global MIKE Study ภายใต้ Hong Kong Polytechnic University นำกลับมาจัดประกวดอีกครั้งในระดับสากล