กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดดนตรี 4 ภาค ปีที่ 16 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาท

0
1078

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ผลักดันความเป็นไทย วิถีไทย โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ให้ไปไกลในระดับสากล

    ในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดการประกวดคลิปดนตรีและคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ปีที่ 16 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมี นำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 2,800,000 บาท

การจัดประกวดในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากรูปแบบจากงานปกติ มาเป็นรูปแบบการประกวดออนไลน์ ภายใต้แนวคิด     “รวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัด THAI HYBRID PLAY” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ในทุกแพลตฟอร์ม  ปรับการแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน ให้เข้ากับสถานการณ์และยุคสมัย พร้อมกับการพัฒนาและผลักดันนักดนตรีนักแสดงสาขาต่างๆ ที่เป็น Soft Power ของประเทศไทย ไปสู่มาตรฐานระดับสากล ถือเป็นจุดสำคัญของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยในยุค 4.0 

โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับอายุ คือ ระดับเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ และ ระดับเยาวชน อายุ 15-25 ปีบริบูรณ์ และแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค ประเภทเดี่ยว
  2. การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค ประเภทวง 
  3. การประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค

    เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2565 สมัครง่ายๆ เพียง Scan QR Code เพื่อกรอกใบสมัครทาง Google Form : https://forms.gle/bWUTjd7h38rNpoe29 หรือ ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ทาง Facebook Fanpage : อีเว้นท์ WORK WORK 

     นอกจากนี้การประกวดดังกล่าวแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม ยังนำเสนอความสนุกสนานของการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าถึงเยาวชนประชาชนทั่วประเทศ ผ่านรายการวัฒนธรรมอารมย์ดี อย่าง รายการคุณพระช่วย ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ช่อง เวิร์คพอยท์23 กับเรียลลิตี้เรียนไทยที่วัยรุ่นไทย จะได้เรียนรู้จริง ฝึกฝนจริงในด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค จากครู ที่มีความสามารถในแต่ละด้าน พร้อมออกอากาศ ผลงานผู้ชนะการประกวดในรายการอีกด้วย