Xinhua Silk Road: เมืองอู๋หูของจีนให้ความสำคัญกับนวัตกรรม พร้อมให้การสนับสนุนครบวงจรแก่ภาคธุรกิจ

0
1180
(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

นายชาน เซียงเฉียน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองอู๋หู เปิดเผยว่า เมืองอู๋หูในมณฑลอันฮุยทางภาคตะวันออกของจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับนวัตกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรด้านนวัตกรรม และนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกัน

Photo shows Shan Xiangqian, Party chief of Wuhu City in east China’s Anhui Province. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

เมืองอู๋หูเป็นศูนย์กลางระดับรองของมณฑลอันฮุย และมี GDP สูงสุดเป็นอันดับสองของมณฑล โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 เมืองอู๋หูมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 13.6% ซึ่งสูงสุดในบรรดาเมืองทั้งหลายในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

ยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะที่ใช้พลังงานใหม่และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมืองอู๋หู โดยในเมืองแห่งนี้มีบริษัทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี (enterprises above designated size) รวม 311 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1.30 แสนล้านหยวน (ราว 2.039 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนั้นยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับชาติ 7 แห่ง รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับมณฑล 77 แห่ง ส่งผลให้เมืองอู๋หูสามารถสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรที่มีบริษัทใหญ่มากมาย เช่น Chery Automobile เป็นต้น

นายชานกล่าวว่า ในขณะที่เมืองอู๋หูมุ่งมั่นบ่มเพาะบริษัทด้านนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทางเมืองเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทเหล่านี้เช่นเดียวกัน โดยเมืองอู๋หูได้ทุ่มลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วน 3.34% ของเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด เพื่อรวบรวมบริษัทไฮเทคกว่า 2,000 แห่ง และบริษัทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวนต่อปีราว 2,500 แห่งให้ได้ภายในปี 2566  

“การตั้งบริษัทในเมืองแห่งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไร” นายชานกล่าว พร้อมกับอธิบายว่า เพราะเหตุใดเมืองอู๋หูจึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรต่าง ๆ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองอู๋หูได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การจัดตั้งคณะทำงาน 9 คณะในหลายภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการเพิ่มผลกำไร ผ่านการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ในท้องถิ่นราว 300 แห่ง  

“เป้าหมายสูงสุดของเราคือ การทำให้การใช้นโยบายเป็นเรื่องง่ายเหมือนการชอปปิงออนไลน์” นายชานกล่าว พร้อมกับระบุว่า เมืองอู๋หูจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในท้องถิ่น “บริษัทเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนของเมืองอู๋หูได้ แต่เมื่อรวมตัวกัน บริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของเมือง”