Xinhua Silk Road: การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมคือหัวใจสำคัญสู่ความก้าวหน้าในการผลิตถ่านโค้กและความร่วมมือด้านพลังงานในโครงการ B&R

0
443

Wu Yin อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน (NEA) และรองประธานสมาคมวิจัยพลังงานจีน เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ความร่วมมือ Belt and Road (B&R) ให้ความสำคัญ

ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในการประชุม Belt and Road Seminar on Green Development of Coal Coking Industry ครั้งที่ 3 ซึ่งแนวคิดของคุณ Wu ในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมพลังงานนี้ ได้รับการสำทับจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากภาคธุรกิจองค์กรทั้งในจีนและต่างประเทศภายในงานดังกล่าว

Fang Xiaosong รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำสถาบันวางแผนและวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติจีน (EPPEI) เปิดเผยว่า โครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือแบบเปิดกว้างและครอบคลุมในระดับนานาชาติ และเพิ่มเติมว่า ประเทศที่อยู่ในโครงการ B&R มีศักยภาพอันมหาศาลในความร่วมมือด้านพลังงาน ในช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าด้านพลังงานปรากฏให้เห็นเทรนด์ “คาร์บอนต่ำ” ในแง่ของความหลากหลายและพลังงาน

Wang Yu ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายพลังงานและเคมี ประจำสถาบันวางแผนปิโตรเลียมและเคมีแห่งชาตืจีน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มดังกล่าวเช่นเดียวกันว่า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ดั้งเดิมควรให้ความสำคัญกับการลดการผลิตส่วนเกิน จัดการกับจุดอ่อนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และส่งเสริมการยกระดับในช่วงปี 2564-2568 เพื่อคว้าพลังขับเคลื่อนใหม่ ๆ และก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ปลอดภัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน

คุณ Wang เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้กในเมืองลู่เหลียงควรให้ความสำคัญกับการกำจัดการผลิตที่ล้าสมัย และส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยของเสีย พร้อมผลักดันเทคโนโลยีล้ำสมัย

Henry Hempel ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ Choren Industries Group GmbH เปิดเผยว่า มณฑลชานซีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยถ่านหิน โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคนิคในอุตสาหกรรมถ่านหิน ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องดำเนินการผลิตในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัยมากขึ้น โดยเขาเชื่อว่า ถ่านหินจะยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของจีนต่อไป โดยจีนกำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งใช้ถ่านหินอย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพ

Luo Jiaodi ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยของ Xinhua Finance ในสังกัด China Economic Information Service (CEIS) เปิดเผยว่า เมืองลู่เหลียงเป็นฐานอุตสาหกรรมถ่านโค้กที่สำคัญแห่งหนึ่งในมณฑลชานซี ซึ่งได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเมืองลู่เหลียงพร้อมคว้าโอกาสจากแผนนำร่องปฏิรูปพลังงานของมณฑลชานซี และพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมพลังงานบวก 5G

การประชุม Belt and Road Seminar on Green Development of Coal Coking Industry ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยรัฐบาลเมืองลู่เหลียงและ CEIS โดยได้เปิดฉากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ณ เขตเสี่ยวหยีของเมืองลู่เหลียง ในมณฑลชานซีทางตอนเหนือของจีน