WINMED ลุยโรดโชว์เชียงใหม่ นักลงทุนตอบรับแน่น

0
1149

นายนันทิยะ ดารกานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ พร้อมด้วยดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์ วิว โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก