USANA ประเทศไทย จัดส่ง USANA Probiotic (โพรไบโอติก) ถึง “ศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019” จ.อุบลราชธานี

0
384

โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ประธานศูนย์พักสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อไวไรโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 จ.อุบลราชธานี , พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

USANA ประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ

#ยูซานาไทยร่วมใจสู้โควิด
#USANAThailand #OneUsanaThailand