TQR คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ครั้งที่ 6

0
360

คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (PRIME MINISTER’S INSURANCE AWARDS 2023) ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และได้มอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2565 ให้กับคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 6 บนพื้นฐานการยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี บนมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพการเป็นนายหน้าประกันภัยต่อ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี