TMA ร่วมผลักดัน SDGs ช่วยทุกภาคส่วนร่วมสร้าง “ความยั่งยืน” ด้วย “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City”

0
2040

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักว่า “ความยั่งยืน” (Sustainability) ได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 สู่ความสำเร็จของธุรกิจ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จึงเตรียมจัดงาน “Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ในวันที่ 16-17 กันยายน 2563 บนช่องทางออนไลน์ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ระดับโลกและประสบการณ์จากผู้บริหารชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้องค์กรต่างๆสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนงานที่มีประสิทธิผล เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องพึ่งพาความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ในการนำความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการวางกลยุทธและแผนงาน เพื่อรักษาและสร้างสรรค์โลกที่ดีสำหรับคนรุ่นต่อไป และในมุมมองของการทำธุรกิจ จากสิ่งที่ในอดีตเป็นเพียงสิ่งที่ควรทำ ในปัจจุบันความยั่งยืนกลายเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ จะละเลยไม่ได้ เพราะนั่นคืออนาคตของคนทุกคนบนโลกใบนี้

TMA จึงได้จัดงาน“Sustainability Forum 2000 : Creating a Resilient City” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางขององค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างความยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารของธุรกิจ กลุ่มสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมีค่าใช้จ่ายร่วมงาน 2,000บาท/ท่าน และบัตรแพ็ค 8,000 บาท/ 5 ท่าน ส่วนสมาชิกของ TMA จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมสัมมนาฟรี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาณิชา โทร.0 2319 7677 ต่อ 271 อีเมล panicha_j@tma.or.th

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติและประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ประเด็น “Moving to Climate Resilience” โดยนายฮาราลด์ นายด์ฮาร์ด (Mr. Harald Neidhardt) CEO & Curator Futur/io Institute, Germany ในเรื่องแนวคิดการดำเนินงานที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อมกัน ศาสตราจารย์ โยฮัน ร็อคสตอร์ม (Professor Johan Rockström) Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและธุรกิจ ที่นำไปสู่การปรับตัวขนานใหญ่เพื่อความยั่งยืน นายฟิน มอร์เทนเซ่น ( Mr. Finn Mortensen), Executive Director, State of Green, Denmark ร่วมแบ่งปันการวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ “Strategic Planning for Resilience” นายโจนัส ธอร์นบลัม (Mr.Jonas Törnblom) CEO Envito AB, Sweden ในเรื่อง “Sustainable City by Using Smart Solution” จะมาเล่าเรื่องการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างเมืองที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย มาร่วมแบ่งปัน best practice ในการจัดทำกลยุทธและแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นายยาช โลเฮีย (Mr. Yash Lohia) Chief Sustainability Officer บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอ ซีเมนส์ ประเทศไทย เป็นต้น

เกี่ยวกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA)
TMA เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเป็นเลิศของผู้บริหาร เพื่อมุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก อาทิเช่น International Institute for Management Development-Switzerland (IMD) ในโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หรือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและทีมผู้เชี่ยวชาญจากซิลิคอนวัลเลย์และจากยุโรปในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร และความร่วมมือกับวิทยากรชั้นนำในประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ TMA ยังให้บริการที่ปรึกษา บริการทำงานวิจัย และจัดการประชุมระดับนานาชาติ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนากับ TMA มาแล้วมากกว่า 300,000 คน