TIP มอบประกันแพ้วัคซีนโควิดและน้ำดื่มทิพยให้ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 @ ICONSIAM

0
1686

  คุณอนุกูล เย็นใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายรับประกันภัย ดร.​      ​ พลรัตน์ เอกโยคยะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  (มหาชน) คุณ​      สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ร่วมมอบประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ตามโครงการ “TIP ห่วงไทย สู้ภัยโควิด” และน้ำดื่มทิพย จำนวน 304,500 ขวด ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ตลอดระยะเวลาของโครงการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน ลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงหากติดเชื้อ ลดจำนวนผู้ป่วย โดยสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจนเกิดภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีน ทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน หลังจากการฉีดวัคซีน ณ ไอคอนสยาม