TIC ไทยประกันภัย ร่วมงานวันคนพิการ ’63 แนะนำโอกาสทำงานด้านประกันภัย

0
139

TIC ไทยประกันภัย นำโดย ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนัดพบแรงงานของกรมการจัดหางาน ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 โดยภายในงาน TIC ไทยประกันภัย ได้แนะนำผู้พิการและครอบครัวถึงโอกาสการร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งบอกเล่าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานในวงการประกันภัยอีกด้วย

งานวันคนพิการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พบปะสังสรรค์ แสดงความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้และมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพอีกด้วย โดยงานวันคนพิการครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)