TIC ไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ PA 365 ให้คนไทยที่มีวินัยการออมกับ กอช. 10,000 คน

0
1491

TIC ไทยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการออมเงินของประชาชนชาวไทย มอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 365 ฟรี ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ที่มีการออมครบ 13,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2564 พิเศษเฉพาะ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่ 15 กันยายน 2564 – 15 กันยายน 2565 อุ่นใจทั้งมีเงินออมเพื่ออนาคตและประกันภัยคุ้มครองเหตุที่ไม่คาดฝัน

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสายธุรกิจด้านประกันของ Thai Group เปิดเผยว่า หลังจากได้ร่วมสนับสนุนการออมกับ กอช. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกในปี 2563 จนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนั้น ปีนี้ TIC ไทยประกันภัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผนึกกำลังกับ กอช. อีกครั้ง ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ได้มีเงินออม สร้างระบบบำนาญเพื่อมีเงินใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี TIC ไทยประกันภัย เน้นย้ำอยู่เสมอถึงความสำคัญของการมีหลักประกันที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

“ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก กอช. อยู่แล้ว หรือเป็นสมาชิกใหม่ เพียงมียอดการออมครบ 13,200 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2564 TIC ไทยประกันภัย จะมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 365 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สิทธิพิเศษเฉพาะ 10,000 ท่านแรกเท่านั้น โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่เว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ ครับ” ดร.มหัทธนะกล่าวเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 365 มอบผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี* ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 50,000 บาท* ผลประโยชน์การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 20,000 บาท* ผลประโยชน์การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000 บาท* ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ 20,000 บาท* และผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 50,000 บาท*

หากสมาชิก กอช. หรือประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออมเงินและการรับความคุ้มครอง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง กอช. ได้ที่ 02-049-9000 หรือสนใจประกันภัยอื่น ๆ ของ TIC ไทยประกันภัย ที่คุ้มครองครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนไทยทุกคน สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaiins.com Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย, เว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์, LINE  @Pchang, หรือ Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด