หน้าแรก แท็ก ‘HumanSoft’ ระบบบริหารธุรกิจดิจิทัลครบวงจร  ตอบโจทย์เอสเอ็มอี ปักธง 5 ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

แท็ก: ‘HumanSoft’ ระบบบริหารธุรกิจดิจิทัลครบวงจร  ตอบโจทย์เอสเอ็มอี ปักธง 5 ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘HumanSoft’ ระบบบริหารธุรกิจดิจิทัลครบวงจรตอบโจทย์เอสเอ็มอี ปักธง 5 ปีเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

“กว่าจะถึงจุดนี้ได้ ถือว่าใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้ ปรับปรุง พร้อมทดสอบระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) กับสถานที่ทำงานต่าง ๆ ทั้งรูปแบบธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อยกระดับระบบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ HR ที่ต้องตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความหลากหลายและแตกต่าง ทั้งนโยบายของผู้บริหารและองค์กรได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด” ประโยคข้างต้น  จากนายอัษฎาวุธ จิตตเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS