หน้าแรก แท็ก 619.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% และยังคงยืนยันความแข็งแกร่งด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 3.50 บาทเช่นเดิม

แท็ก: 619.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% และยังคงยืนยันความแข็งแกร่งด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 3.50 บาทเช่นเดิม

ไตรมาส 1 ปี 65  BKI มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,619.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% และยังคงยืนยันความแข็งแกร่งด้วยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น...

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 1 ของปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม6,619.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.5 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,580.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 538.7 จากผลกระทบเคลมโควิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยันความแข็งแกร่งด้วยกำไรสะสม พร้อมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาทเช่นเดิม ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

MOST POPULAR

สมาคมศิษย์เก่าวิศวเกษตรระดมสมองกูรู AIพร้อมเปิดโฉม 25 ปัญญาประดิษฐ์รางวัลระดับโลก

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่งานวิชาการ เมื่อสามารถระดมกูรูด้าน AI ร่วมระดมสมองเปิดมุมมองความสำคัญในการใช้นวัตกรรมพัฒนาชาติ ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Dongtan Engineer Forum 2024 “ AI . ARTIFICIAL INTELLIGENCE ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ” โดยมี 9 องค์ปาฐก ซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงในองค์กรต่างๆ...

HOT NEWS