หน้าแรก แท็ก โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ กางกลยุทธ์ปี 2565

แท็ก: โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ กางกลยุทธ์ปี 2565

โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ กางกลยุทธ์ปี 2565

โฮมโปร มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ในบ้านที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการชูยุทธศาสตร์ปี' 65 ปูพรมเดินหน้าแผนงานบนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG 2022) เน้นสิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และชุมชน นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์ และความยั่งยืนองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์...

MOST POPULAR

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ปูรากฐานความรู้ทางการเงินให้เด็กไทย ผ่านกิจกรรม “ผจญภัยกับโลกการเงินกับชะชิ้ง”

ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ทักษะด้านอื่น ๆ ซึ่งหากได้รับการปูพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมตั้งแต่วัยเด็ก จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลต่อตัวเด็กเองและสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จนนำมาสู่การริเริ่มโครงการ “ชะ-ชิ้ง” (Cha-Ching) ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนไทยนับ ตั้งแต่ปี 2554

HOT NEWS