หน้าแรก แท็ก เจนเนอราลี่คว้าสุดยอดรางวัล“Best Customer Service Loyalty Program 2019” จากInternational Finance Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

แท็ก: เจนเนอราลี่คว้าสุดยอดรางวัล“Best Customer Service Loyalty Program 2019” จากInternational Finance Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เจนเนอราลี่คว้าสุดยอดรางวัล“Best Customer Service Loyalty Program 2019” จากInternational Finance Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่...

กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล International Finance Awards 2019 สาขา“Best Customer Service Loyalty Program 2019” ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งจัดโดยนิตยสาร International Finance เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับสากลจากการคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันGenerali 365 ระบบการบริหารจัดการและช่องทางการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์การค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่ายหรือการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและช่วยสร้างความจงรักภักดีที่มีต่อแบรนด์โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพฯเมื่อเร็วๆ นี้  

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564     ...

  เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ          โดยกำหนดราคาเป้าหมายจากการขายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกว่า 370,000 ราย วงเงิน 4,600 ล้านบาท โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิง เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรทุก 30 วัน  นายกษาปณ์ เงินรวง...

HOT NEWS