หน้าแรก แท็ก ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

แท็ก: ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ลงนามในสัญญาความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางการเงิน รวมทั้งสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในฐานะ “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” และ “โรงรับจำนำเพื่อสังคม (Social Pawnshop Enterprise)” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...

MOST POPULAR

ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ0.05 – 0.35% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31...

HOT NEWS