หน้าแรก แท็ก ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

แท็ก: ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

ออมสิน จับมือ สำนักงานธนานุเคราะห์ ต่อยอดภารกิจเพื่อสังคม ผสานกำลัง ธนาคารเพื่อสังคม และโรงรับจำนำเพื่อสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ลงนามในสัญญาความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางการเงิน รวมทั้งสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในฐานะ “ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank)” และ “โรงรับจำนำเพื่อสังคม (Social Pawnshop Enterprise)” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)...

MOST POPULAR

ศุภาลัย ฉลอง 35 ปียิ่งใหญ่ ย้ำจุดยืนผู้นำอสังหาฯระดับประเทศ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ตบมจ. ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

HOT NEWS