หน้าแรก แท็ก สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2021 เปิดประสบการณ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย

แท็ก: สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2021 เปิดประสบการณ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนวางแผนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  โค้งสุดท้ายของทุกๆปีถือเป็นช่วงเวลาของการวางแผนทางการเงินและมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดหย่อนภาษี ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง และการออมเงินอย่างมีวินัย ตลอดจนการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้เป็นอย่างดี     นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนที่กำลังวางแผนภาษีในช่วงปลายปีและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มาตอบโจทย์เรื่องการลดหย่อนภาษี สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมถึงประกันแบบบำนาญจะทำให้ท่านมีทั้งเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นทั้งการออมและมีความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระในรอบปีสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มาลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดถึง 100,000 บาท และสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 25,000...

สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2021 เปิดประสบการณ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย

สมาคมประกันชีวิตไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2021 มหกรรมด้านประกันภัย เปิดประสบการณ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีประกันภัยในรูปแบบ Virtual events ตอบโจทย์อยู่ที่ไหนก็ซื้อประกันภัยได้ ในระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2564 นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย...

MOST POPULAR

ทิพยประกันภัย คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรก และเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ได้รับการยกย่องจากการสร้างแรงกระเพื่อมแห่งความดีต่อสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2561 ด้วยโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา" ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 40 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

HOT NEWS