หน้าแรก แท็ก วิธีรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจ

แท็ก: วิธีรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจ

วิธีรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในฐานะเจ้าของธุรกิจ

กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์โควิด ในวิกฤตการณ์อย่างนี้ เราจำเป็นต้องทำแผนงานให้ชัด เพื่อที่จะผลักดันกลยุทธ์และเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อไปต่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน เดินหน้าธุรกิจได้แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยโดยต้องมี การสื่อสารและพัฒนา: กลุ่มแรก: พนักงาน โดยการประกาศผลลัพธ์หลักที่บริษัทฯ มุ่งเน้นอยู่ในขณะนี้ คือ การดูแลพนักงานไปพร้อมๆ กับการช่วยชาติ: เน้นการปกป้องพนักงานทั้งหมดของเราให้ปลอดจากโรคโควิด -19 โดยเรามีมาตรการ Work From Home หรือถ้าจำเป็นต้องเข้าประชุม เราจะมีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ เน้นการใช้เครื่องมือดิจิทัล...

MOST POPULAR

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 - 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2566-2568 ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ กว่า 200 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติ ยศอนันตกุล นายกผ่านพ้นและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม

HOT NEWS