หน้าแรก แท็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2023 สำนักงาน คปภ. ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมระดมสมองกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเพิ่มบทบาทเชิงรุกด้านความยั่งยืนเพื่อให้ประกันภัยไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (CEO Insurance Forum...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 11 ของสำนักงาน คปภ. ยิ่งใหญ่

ระดมผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจประกันภัย ให้ฟีดแบ็คเพื่อชูบทบาทธุรกิจประกันภัยให้มั่นคงและยั่งยืน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2566ณ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัล “สุดยอดประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2565” และกดปุ่มเปิดงาน Thailand InsurTech Fair ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่...

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) ณ ห้องประชุม ฟีนิกซ์ 1 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร “สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง

(Super วปส.) รุ่นที่ 2” สำนักงาน คปภ. มอบนโยบายประกันภัยเชิงรุกตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่แนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เต็มรูปแบบพร้อมให้ระบบประกันภัยต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง  ซึ่งเป็นกลุ่มฯ รวบรวมผลผลิตลำไยคัดเกรดและเป็นตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารในพื้นที่  ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยี่ยมชม Smart Farmer จังหวัดเชียงใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของนายธีระพงษ์ ทาหล้า ลูกค้า Smart Farmer ของ ธ.ก.ส. ซึ่งผลิตผักปลอดสารพิษและผักออร์แกนิก ในชื่อ   “ผักดอย O.K”  โดยมีนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสันติ  เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส....

MOST POPULAR

ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ World Hepatitis Summit 2026 พร้อมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานไวรัสตับอักเสบ มุ่งกำจัดให้ได้ภายใน 6 ปี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม World Hepatitis Summit 2024 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567...

UDON SONGKRAN FESTIVAL 2024

HOT NEWS