หน้าแรก แท็ก “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL”

แท็ก: “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL”

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบทุนการศึกษาแก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่  

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2”

 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2” ราคา 69 บาท (จำนวน 24 แบบ) เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน พิเศษสามารถพิมพ์ชื่อลงบน LINE Sticker ได้ โดยรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม ตามโครงการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิฯ สามารถร่วมทำบุญได้ที่ Line Sticker Shop พิมพ์ Nong...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ”  เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL”

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL” ราคา 30 บาท (จำนวน 24 แบบ) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยสูงวัยในโครงการ “มองโลกใส  แม้วัยสูง” ให้เข้าถึงการรักษาและการบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก สามารถร่วมทำบุญได้ที่ Line Sticker Shop พิมพ์ Nong...

MOST POPULAR

23 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

วันนี้(24 มิถุนายน 2565)ที่โรงแรม​         แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (80 Years: Medical...

HOT NEWS