หน้าแรก แท็ก “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ต้นแบบการทำความดี ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แท็ก: “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ต้นแบบการทำความดี ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ต้นแบบการทำความดี ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จากการมุ่งมั่นดำเนินงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นบรรเทาทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคล หน่วยงาน และโครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยทำการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยต่อไป  โดยการมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” จะพิจารณาจากผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561- 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา 3...

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการขอสินเชื่อผ่านระบบ BAAC Mobile LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. เริ่ม...

         ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการให้บริการลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ BAAC  Mobile  LINE Official: BAAC Family และเว็บไซต์ ธ.ก.ส. ตอบโจทย์การเงินยุคใหม่ พร้อมประเดิมการเปิดบริการฝากสลากถุงเงิน หน่วยละ 100 บาท ลุ้น 100,000 บาท 900 รางวัลทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ 17 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

HOT NEWS