หน้าแรก แท็ก ฟอลคอนประกันภัย

แท็ก: ฟอลคอนประกันภัย

ฟอลคอนฯ เสริมทีมบริหารพร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ เดินหน้าขยายช่องทางจำหน่าย เตรียมรับการเติบโตต่อเนื่องในปี 2561

นางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการจัดทัพองค์กรสำหรับปี 2561 ว่า “บริษัทฯ ได้ปรับทีมบริหารและเพิ่มทีมงานพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2561 ทั้งยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายการเข้าถึงประกันภัยในช่องทางใหม่ๆ ผ่านแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการโดยจะจัดทำในเชิงให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านสื่อที่เหมาะสม มุ่งหวังให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในการเลือกซื้อประกันภัยให้ตรงกับความต้องการและอยู่ในงบประมาณ” ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนพัฒนาระบบปฏิบัติการในส่วนของระบบงานขายและงานบริการหลังการขาย โดยบริษัทได้เปิดช่องทางการติดต่อไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯได้หลากหลายช่องทาง สำหรับงานบริการด้านสินไหม...

MOST POPULAR

23 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

วันนี้(24 มิถุนายน 2565)ที่โรงแรม​         แกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (80 Years: Medical...

HOT NEWS