หน้าแรก แท็ก ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน

แท็ก: ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน

ปีใหม่เดินทางปลอดภัย คปภ. ห่วงใย ชวนคนไทยทำประกันภัย พ.ร.บ. จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” เพื่อประโยชน์ของทุกคน

คปภ.เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” ปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ที่ จ.ชลบุรี พร้อมจัดเสวนาให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” เพื่อให้สามารถขอรับการช่วยเหลือ เยียวยาได้อย่างทันท่วงที เมื่อประสบภัยจากรถในทุกกรณี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน...

MOST POPULAR

ไทยประกันชีวิตพร้อมเปิดให้บริการที่ทำการสาขา-ศูนย์ CSC ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ ชี้ยังคงแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องนั้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับผู้เอาประกันและฝ่ายขาย บริษัทฯ จึงเห็นควรให้สาขาและศูนย์บริการลูกค้า (CSC)...

HOT NEWS