หน้าแรก แท็ก “บ้านธาตุดิน” อัศจรรย์ดินเผาลายไทยบนลมหายใจที่รวยริน “SME D Bank” รุดช่วยยกระดับ สานตำนานยืนหนึ่งคู่เกาะเกร็ด

แท็ก: “บ้านธาตุดิน” อัศจรรย์ดินเผาลายไทยบนลมหายใจที่รวยริน “SME D Bank” รุดช่วยยกระดับ สานตำนานยืนหนึ่งคู่เกาะเกร็ด

“บ้านธาตุดิน” อัศจรรย์ดินเผาลายไทยบนลมหายใจที่รวยริน “SME D Bank” รุดช่วยยกระดับ สานตำนานยืนหนึ่งคู่เกาะเกร็ด

“ก่อนเกิดโควิด ออเดอร์เยอะมาก จนเราต้องเลือกว่า จะทำให้ใคร แต่พอเกิดโควิด ไม่มีรายได้เข้ามาเลย” นี่เป็นคำพูดของ “ปรางนรินทร์ เหมริด” เจ้าของผลงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะสลักลายไทย “บ้านธาตุดิน” ตำนานที่มีชีวิตแห่งเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี สะท้อนถึงความรุนแรงที่ได้รับจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 30 ปีก่อน “ชัยยุทธ เหมริด” และ “ปรางนรินทร์ เหมริด” ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา “บ้านธาตุดิน”...

MOST POPULAR

คณะกรรมการ ธอส. มีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ เสสะเวช” รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธอส. ตั้งแต่ 24 มี.ค....

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยคณะกรรมการ ธอส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายฉัตรชัย ศิริไล ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการได้ผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม...

HOT NEWS