หน้าแรก แท็ก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

แท็ก: บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดจองหมวกนิรภัย โครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” ผ่านไลน์ @iRVP

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยหมวกนิรภัยทุกใบได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประชาชนสามารถจองได้ผ่านทางไลน์ @iRVP โดยเงินรายได้จากการจองหมวกนิรภัยทั้งหมด บริษัทกลางฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจองหมวกนิรภัยในโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ในหลวง” บริษัทกลางฯ จะเริ่มเปิดจองหมวกนิรภัย ผ่านไลน์แอด @iRVP ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัย

อุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิขอรับค่าสินไหมได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ     และเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ให้กับผู้ประสบภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินไหมทดแทน ด้วยการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีผู้ประสบภัย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตที่มีความประสงค์จะรับค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีนั้น   ผู้ประสบภัยต้องแสดงความประสงค์ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ และแสดงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของบัญชี หรือภาพหลักฐานจาก Mobile Banking...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับธุรกิจประกันภัย  พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมงช่วงปีใหม่ 2565

  “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565     ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยบริษัท...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2563

   วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับมอบบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  พร้อมให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถทุกสาขาทั่วประเทศ  สอบถามการให้บริการผ่าน Call Center 1791 ตลอด...

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิต ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมให้บริการประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทกลางฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีสาขาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ยังคงมุ่งให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมาย     บริษัทกลางฯ เปิดให้บริการประชาชน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย“ทำบุญสร้างกุศล เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง” ถวายสังฆทานหมวกนิรภัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พาคณะสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน (Thanks Press) “ทำบุญสร้างกุศล เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง”โดยได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยการ“ถวายสังฆทานหมวกนิรภัย”แด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร เพื่อที่ทางวัดจะได้นำหมวกนิรภัยดังกล่าว มอบให้กับประชาชนที่เดินทางไปทำบุญหรือทำธุระที่วัดรวมถึงนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆ วัด ที่ไม่มีหมวกนิรภัยได้ใช้สวมใส่เมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจากวัดเข้าสู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย มีกิจกรรมเยี่ยมชมงานจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ กราบพระบรมสารีริธาตุ ณ...

MOST POPULAR

ศุภาลัย ฉลอง 35 ปียิ่งใหญ่ ย้ำจุดยืนผู้นำอสังหาฯระดับประเทศ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ตบมจ. ศุภาลัย ฉลองครบรอบ 35 ปีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 4 อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และยึดแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย...

HOT NEWS