หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. ร่วมงานถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

แท็ก: ธ.ก.ส. ร่วมงานถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

ธ.ก.ส. ร่วมงานถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา “ถามมา-ตอบไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 และเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตยุคใหม่ และกฎหมายที่สำคัญให้ประชาชนไทยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้...

MOST POPULAR

กรุงเทพประกันชีวิต คว้าเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 ยืนยันความตั้งใจในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนของประชาชนทุกกลุ่ม

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพครบวงจร รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2565 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร...

HOT NEWS