หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท

แท็ก: ธ.ก.ส. มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท

ธ.ก.ส. มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปี 2564 มูลค่ากว่า 29 ล้านบาท

   นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบรางวัลรถยนต์โตโยต้ากว่า 30 คัน ให้ผู้โชคดีจากทั่วประเทศในโครงการเงินฝากออมทรัพย์   ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2564 ซึ่งมีการออกรางวัลไปเมื่อ 23 ธันวาคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดสดผลการลุ้นโชคผ่านทาง...

ธ.ก.ส. มอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท 

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2563 ให้กับผู้โชคดีทั่วประเทศซึ่งมีการออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยผู้ฝากเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค หรือเงินฝากสมุดเล่มแดง นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล เพียงมีเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์...

MOST POPULAR

แบงก์รัฐแห่งแรก!! ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน ออกพันธบัตร Sustainability Bond ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นแบงก์รัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้พันธกิจ " ทำให้คนไทยมีบ้าน" ประกาศความสำเร็จจากการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรด้านความยั่งยืน (ESG Bond) ครั้งแรกของธนาคาร และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกที่ออกตราสารประเภทนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในการพัฒนากรอบการระดมทุนด้านความยั่งยืนของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนโครงการแรกของธนาคาร นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ...

HOT NEWS