หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตร ผลักดันศักยภาพเกษตรกรไทย

แท็ก: ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตร ผลักดันศักยภาพเกษตรกรไทย

ธ.ก.ส. จับมือเจียไต๋ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมแกร่งภาคการเกษตร ผลักดันศักยภาพเกษตรกรไทย

ธ.ก.ส. จับมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนภายใต้ BCG Model โดยเติมองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เพื่อตอบโจทย์ทำการเกษตรอย่างมืออาชีพผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรมาขับเคลื่อนการผลิตไปสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากล การเชื่อมโยงการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมเติมทุนผ่านสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท วันนี้...

MOST POPULAR

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service จับมือ กต. ทอท. สตม. อำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์...

ทีเส็บขับเคลื่อน Thailand MICE One Stop Service ศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งกรมการกงสุล บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกนักเดินทางไมซ์เข้าประเทศ สนองนโยบายรัฐบาลผลักดันไทยจุดหมายการจัดงานเชิงธุรกิจและเทศกาลนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

HOT NEWS