หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนสกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

แท็ก: ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนสกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

ธ.ก.ส. จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับ Young Smart Farmer 50,000 ราย สู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรชั้นนำ

ธ.ก.ส. มุ่งสู่แกนกลางการเกษตร จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดทางเดิน Young Smart Farmer 50,000 คน สู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรชั้นนำภายในปี 2571 จัดหลักสูตรอบรม Online และ Onsite ที่ครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนเงินทุนเต็มพิกัดรองรับการเติบโตทางธุรกิจ หวังเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าสูงและมีมาตรฐานในระดับสากล

ธ.ก.ส.จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหนุนสกต.เปิดตลาดมันเส้นไปจีน

ธ.ก.ส.ร่วมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  นำ สกต. กำแพงเพชร จับคู่ธุรกิจบริษัทส่งออกมันเส้น ไปประเทศจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร วางเป้าเร่งส่งมันเส้นกว่า 6 ล้านกิโลกรัม ภายในมีนาคมนี้   นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยหลังจากร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังเส้นระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส. (สกต.) กำแพงเพชร จำกัด กับบริษัท...

MOST POPULAR

ธ.ก.ส. จัดประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ Bank Agenda ประจำปี 2567

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2567 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายและความคาดหวังต่อการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

HOT NEWS