หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

แท็ก: ธ.ก.ส. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

ธ.ก.ส. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 19 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการปลูกพืชสุขภาพและการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และรวบรวมพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนผ่านการปลูกพืชสมุนไพร โดยมีนายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส. เข้าร่วม...

MOST POPULAR

บล.ธนชาต คว้าอันดับ 1 Best Local Brokers (Onshore) จาก Institutional Investor (II)...

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับจาก Institutional Investor (II) Poll เป็นอันดับที่ 1 Best Local Brokers (Onshore) ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จากผลสำรวจคะแนนโหวตของผู้จัดการกองทุนในประเทศไทย และได้อันดับที่ 4 Best Local Brokers จากผลคะแนนโหวตของผู้จัดการกองทุนทั่วโลก ซึ่ง Institutional Investor (II)...

HOT NEWS