หน้าแรก แท็ก คปภ. ปรับโหมดแก้เรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยที่ต้นตอของปัญหา · ติวเข้มทีมงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ฯ ทำงานเชิงรุกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มพิกัดในยุคดิจิทัล

แท็ก: คปภ. ปรับโหมดแก้เรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยที่ต้นตอของปัญหา · ติวเข้มทีมงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ฯ ทำงานเชิงรุกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มพิกัดในยุคดิจิทัล

คปภ. ปรับโหมดแก้เรื่องร้องเรียนด้านประกันภัยที่ต้นตอของปัญหา · ติวเข้มทีมงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ฯ ทำงานเชิงรุกคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มพิกัดในยุคดิจิทัล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร บุคลากร และมอบนโยบายการทำงานของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ สายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง...

MOST POPULAR

มันส์คูณ 3

ภาสกร วีรชาติยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ยูดีทาวน์  สั่งเตรียมความพร้อมแบบจัดเต็ม เพื่องาน "UD TOWN 3x3 Street Ball  x UD TOWN EVERYONE CAN DANCE NEXT STAGE 3"  กับการจัดการแข่งขันกีฬาสตรีทบาสเกตบอลประเภท 3 คน...

HOT NEWS