หน้าแรก แท็ก กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

แท็ก: กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานการเติบโตธุรกิจใหม่อันยอดเยี่ยม มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เติบโตขึ้นร้อยละ 28 อยู่ที่ 1,046 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2566

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศผลประกอบการมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เติบโตขึ้นร้อยละ 28 คิดบนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (CER) สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สรุปสาระสำคัญทางการเงิน อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่: • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เติบโตร้อยละ 28...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลประกอบการใหม่​   มูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 สำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศดัชนีชี้วัดธุรกิจใหม่ที่สำคัญสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สรุปสาระสำคัญทางการเงิน อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง   มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เป็น 2,549 ล้านเหรียญสหรัฐ เบี้ยประกันภัยรับปีแรก...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลประกอบการสุดแข็งแกร่ง สำหรับครึ่งปีแรก ปี 2564

โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 รวมถึงมูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ 70.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าเงินกองทุนส่วนเกิน 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินปันผลระหว่างกาลที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6  กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับหกเดือนของกลุ่มบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สรุปสาระสำคัญทางการเงิน อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง   มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB)...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 ในไตรมาสแรกของปี 2564

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศผลประกอบการ โดยมีปัจจัยสำคัญอยู่ที่มูลค่าธุรกิจใหม่ ประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปสาระสำคัญทางการเงิน อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง   มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น 1,052 ล้านเหรียญสหรัฐ ...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งประจำปี 2563 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี เติบโตขึ้นร้อยละ 5 ยอดขายกลับมามีความเคลื่อนไหวหลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 มูลค่าธุรกิจใหม่...

ฮ่องกง, 12 มีนาคม 2564 - คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) มีความยินดีจะประกาศผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเอไอเอ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอัตราการเติบโตคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เอไอเอ มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับขนาดใหญ่และกำลังเติบโตด้วยแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง ซึ่งสนับสนุนให้กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และเงินปันผลประจำปีสูงขึ้นร้อยละ 7.5...

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการดำเนินงานของ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปสาระสำคัญทางการเงิน อัตราการเติบโตที่รายงานคิดเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว และจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) คิดเป็น 706 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็น 1,359...

MOST POPULAR

การเคหะแห่งชาติศึกษาการปลูกพืชปลอดสารพิษฟาร์มเมล่อน “ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร” บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมการเกษตรในโครงการบ้านเคหะสุขประชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ "ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตร" ของ บริษัท ดิจิตอลฟาร์ม จำกัด โดยมี...

HOT NEWS