SME D Bank เข้าพบผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ หารือร่วมส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยเข้าถึง “ความรู้คู่เงินทุน” พาธุรกิจเติบโตยั่งยืน

0
484

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าพบ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ รวมถึง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการ ควบคู่กับการพัฒนาจาก SME D Bank ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66