SME D Bank หารือตัวแทนสมาคมด้านธุรกิจท่องเที่ยว ผลักดันเอสเอ็มอีท่องเที่ยวเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

0
1574

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้การต้อนรับ และหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เป็นต้น ร่วมผลักดันสนับสนุนสมาชิกของแต่ละสมาคมเข้าถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษโครงการ “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ของ ธพว. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่อง และใช้เป็นทุนในการฟื้นฟูธุรกิจหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อเร็วๆ นี้