SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 62

0
301

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปีที่ 62

พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยได้รับเกียรติจาก นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร