SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการ สสว. คนใหม่

0
1904

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)