SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 81 ปี

0
369

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 81 ปี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีพร้อมสมทบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการกุศล จัด ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566