“SKILL DRIVING JUNIOR” ร่วมมือ “THE MALL” จัดการเรียนรู้ ฝึกวินัยจราจรให้เด็ก และเยาวชน

0
1188

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล ร่วมงาน “THE MALL KIDS FUNTASIA : KIDDO HERO”

โดยจัดกิจกรรม “โตไป…ขับเป็น”(SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) อบรมวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน ขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา