SENA ปิดการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท สำเร็จตามเป้า

0
958

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ครั้งที่ 2/2565 เสนอขายระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน


ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้ SENA สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
SENA ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งหมด 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 470 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี มูลค่า 1,530 ล้านบาท หุ้นกู้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ SENA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไป
ภายใต้กลยุทธ์ “SENA NEXT” มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำแนวคิด MADE FROM HER “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่า” ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“SENA ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ SENA เสมอมาและขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.เอเซีย พลัส จำกัด และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด” ผศ.ดร.เกษรากล่าว