SCB 10X ร่วมทุนกับ Traveloka แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลในประเทศไทย

0
662
  • SCB 10X ร่วมกับ Traveloka จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ TREX Ventures
  • การจัดตั้ง TREX Ventures เป็นบริษัทร่วมทุนแรกที่ Traveloka ร่วมลงทุน และจะพัฒนาขีดความสามารถในการขยายแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงิน และทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ มากยิ่งขึ้น
  • การให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าของ Traveloka และลูกค้าของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Traveloka โดยรายละเอียดจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) บริษัทในกลุ่มของธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าลงทุนและร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่น่าสนใจทั่วโลก เพื่อพิชิตภารกิจสำคัญ “Moonshot Mission” และในวันนี้ SCB 10X ประกาศร่วมทุนกับทราเวลโลก้า (Traveloka)  ผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นให้บริการด้านการท่องเที่ยว บริการไลฟ์สไลต์ด้านอื่นๆ และบริการทางการเงิน ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว โดยร่วมกันจัดตั้งเทร็กซ์ เวนเจอร์ส (TREX Ventures) ถือเป็นบริษัทร่วมทุนแรกของทราเวลโลก้า มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลแก่ผู้บริโภค  โดยเทร็กซ์ เวนเจอร์ส จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ และความสามารถทางการให้บริการด้านดิจิทัลของทราเวลโลก้า เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการเงินรูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย

    นางปิติพร พนาภัทร์ Chief Business Development and Financial Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “SCB 10X เลือกสรรบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่น่าสนใจทั่วโลกเพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ SCB 10X เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้นำด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค กลยุทธ์ในก้าวนี้ของเราแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีพันธสัญญาที่จะพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถและทำให้บริษัทเติบโตต่อไป  ประกอบกับ SCB 10X เข้าใจและเชื่อมั่นว่า ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  SCB 10X จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทุนกับทราเวลโลก้า ซึ่งเป็น Unicorn ระดับสากล และเป็นผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ซึ่งมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มประมาณ 40 ล้านคนในภูมิภาค SCB 10X หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบ ecosystem เพื่อรองรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานและไลฟ์สไลต์ในอนาคต”

“SCB 10X และทราเวลโลก้า ได้ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ภายใต้ชื่อเทร็กซ์ เวนเจอร์ส “TREX Ventures” เพื่อนำเอาความสามารถอันแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทมาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่และกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการด้านไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย โดยการร่วมทุนครั้งนี้ ทราเวลโลก้าจะใช้ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ได้รับจาก multi-touchpoint engagement platform และ robust data analytics platform ในขณะที่ SCB 10X มีเป้าประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาเทคโนโลยีโดยอาศัยฐานลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 16 ล้านคนในประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภคในตลาดประเทศไทย” นางปิติพร กล่าวเสริม

มร.ซีซาร์ อินทรา ประธาน ทราเวลโล  ก้า กรุ๊ป (Mr. Caesar Indra President of Traveloka Group) กล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCB 10X เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งแรก พร้อมไปกับการเติบโตของธุรกิจฟินเทค (Fintech) โดย SCB 10X และธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการเงิน มีชื่อเสียงทั่วประเทศและมีฐานลูกค้าจำนวนมาก รวมทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย ทราเวลโลก้า มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย

ทราเวลโลก้า เชื่อมั่นว่า เราจะมีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อผู้บริโภคในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน  แม้ว่าตามสถิติแล้ว ในประเทศไทยจะมีผู้ถือบัตรเครดิตเพียงร้อยละ 30 แต่เราเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นความต้องการและโอกาสต่างๆ เหล่านี้ในประเทศอินโดนีเซีย ทราเวลโลก้าจะนำความสามารถอันแข็งแกร่งของเราในการวิเคราะห์และประมวลผลการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินสำหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน เพื่อจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประการณ์และการท่องเที่ยว  ทราเวลโลก้า เริ่มเข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์และเห็นความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพักผ่อน เราจึงได้พัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคในเวลาต่อมา ในปี 2018 ทราเวลโลก้า เริ่มให้บริการ “Buy Now Pay Later (BNPL)” ในประเทศอินโดนีเซีย และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมอีกในภายหลัง รวมทั้ง Paylater Credit Card เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานมีโอกาสท่องเที่ยวและเข้าถึงบริการด้านไลฟ์สไตล์อื่นๆ ทราเวลโลก้า หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการให้บริการทางการเงินของเรา”       มร.ซีซาร์ กล่าวสรุป

SCB 10X and Traveloka, Southeast Asia’s largest digital travel and lifestyle consumer platform, 

to form a new joint venture focusing on digital financial services in Thailand

 

  • Siam Commercial Bank holding company, SCB 10X, and Traveloka to form new joint venture, TREX Ventures
  • Marks Traveloka’s first joint venture and signals strong commitment to expanding financial services platform and enable more consumers to enjoy new travel and lifestyle experiences 
  • Financial services products will be offered via Traveloka platform to customers of both Traveloka and Siam Commercial Bank and with more details announced soon

    In a move to propel its Moonshot Mission further, Siam Commercial Bank Group (“SCB”) tech holding company, “SCB 10X”, is moving forward with new investments and partnerships in high-potential tech companies and startups around the globe. In line with that goal, SCB 10X today announced the new partnership with Traveloka, Southeast Asia’s leading consumer technology platform focused on travel, local services, and financial services; to establish “TREX Ventures”. This marks Traveloka’s first joint venture dedicated to offering digital financial services. TREX Ventures will leverage SCB’s market leading banking platform and Traveloka’s digital capabilities to offer innovative financial products to their respective customers in Thailand. 

    In announcing the new partnership, SCB 10X Chief Business Development and Financial Officer Pitiporn Phanaphat said, “As part of its vision to establish itself at the forefront of regional investment, SCB 10X seeks to partner with technology companies and startups with strong potential from around the globe.  This strategic move also demonstrates the Company’s commitment in developing innovation capable of creating exponential growth for the firm.  Having recognised the potential of the tourism and hospitality industry as keys to help drive the nation’s economy both before and after the pandemic, SCB 10X welcomes the opportunity to partner with Traveloka, a world-class unicorn and a leading travel and lifestyle platform with approximately 40 million users across the region.  SCB 10X expects to play a part in helping strengthen the ecosystem that it is interested in by embracing innovative digital technology for improving work and lifestyles of the future.”

    “SCB 10X and Traveloka will collaborate in a strategic partnership to form a new joint venture called “TREX Ventures” that will combine the strong capabilities of the two companies to create innovative financial products and services tailored to meet the needs and lifestyles of modern travelers and lifestyle consumers in Thailand. The partnership will leverage Traveloka’s deep understanding of user behavior gained from its multi-touchpoint engagement platform and robust data analytics platform. Meanwhile, SCB 10X has the potential and capability to embrace technology to develop innovations taking advantage of its parent company Siam Commercial Bank’s extensive customer base of over 16 million people across the country, and a strong understanding of financial services and the Thai market”, added Pitiporn Phanaphat.

    “We are delighted to partner with SCB 10X to set up our first joint venture, as we continue to grow our fintech business. SCB 10X and Siam Commercial Bank are market leading organisations with deep-set expertise in financial services, an impressive nation-wide customer base, and a track record in developing and co-creating innovations to best serve their customers. We are confident that this strategic partnership will enable us to deliver new financial products and services that match the needs of Thai users,” President of Traveloka Group Caesar Indra said.

“We believe Thailand’s consumer market offers abundant opportunities for Traveloka. With only 30% of Thai customers owning credit cards, we see similar needs to what we see in Indonesia. Leveraging our strong track record in Indonesia, we look forward to bringing tailored and accessible financial solutions that empower the people of Thailand to enjoy new experiences and explore the world around them. Our entry into financial services started after we identified gaps in the consumer journey for travel and leisure and we created solutions to bridge these. In 2018, we pioneered the Buy Now Pay Later (“BNPL”) product in Indonesia and followed up with several other innovative products, including the Paylater Credit Card, which continue to allow our users to better and responsibly realise their travel and lifestyle aspirations. We look forward to the opportunity to provide solutions that enrich our customers’ lives by making travel and lifestyle more accessible through financial inclusion,” Caesar Indra continued. 

About SCB 10X

SCB 10X Co., Ltd. is a holding company of Siam Commercial Bank (The SCB Group). SCB 10X was established in January 2020 with a “moonshot mission” to achieve exponential growth through technology innovation and investment via its three arms: Venture Builder, Venture Capital, and Strategic Investment & Partnership.  For more information, please visit www.scb10x.com  or contact:  contact@scb10x.com.

About Traveloka

Traveloka is Southeast Asia’s leading technology company providing access for users to discover and purchase a wide range of transportation, accommodation, lifestyle, and financial services products. Traveloka’s comprehensive product portfolio includes transport booking services such as flight tickets, bus, trains, car rental, airport transfer, as well as access to the largest accommodation inventory in Southeast Asia, including hotels, apartments, guest houses, homestays, resorts, and villas, making Traveloka as a booking platform with widest selections of accommodation and packages.

Traveloka is also a key player in the lifestyle segment offering reservation for a wide range of local attractions and activities as well as culinary directories. Through its Financial Services products, Traveloka also offers financing, payment, and insurance solutions for the underbanked to help customers solve their various financial pain points in their Travel & Lifestyle journey. Traveloka provides customer service that can be contacted 24/7 in the local language, as well as more than 40 different local payments, both online and offline. The Traveloka application has been downloaded more than 60 million times, making it the most popular travel and lifestyle booking application in the Southeast Asian region. For more info, please visit our website or email pr@traveloka.com and Traveloka@Brunswickgroup.com.