SAM มอบเงินบริจาค มูลนิธิพระดาบส

0
1440

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท สมทบเข้ากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด” เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู สำหรับโรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้