“Post Dee” มุ่งสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายสู่ชุมชน ขึ้นแท่นแพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ยอดนิยม

0
1491

จากภาวการณ์แพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้รับผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า ส่งผลให้ภาวะทางเศรษฐกิจมีอัตราการ ขยายตัวที่ต่ำลงส่งผลกระทบต่อประชาชนในประเทศนั้นๆ รวมไปถึงประเทศไทยจากภาวะดังกล่าวประชาชนหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบกันอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการขายสินค้าที่มีหน้าร้าน ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการในการเยียวยาประชาชนและลูกจ้าง แตกต่างกันออกไปสอดรับกับอัตราผู้ได้รับผลกระทบ “Post Dee” แพลตฟอร์มตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ลงสู่ชุมชน  จึงได้ผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างพื้นที่การขายโดยการนำเอาสินค้ากลุ่มโอทอป สินค้าแปรรูป สินค้าทางการเกษตร มาวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.post-dee.com นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายงาน Post Dee เพื่อมุ่งนำธุรกิจไปสู่เป้าหมายพร้อมกับ ส่วนแบ่งทางการขายที่จะมอบให้ทีมงาน ได้อย่างพึงพอใจ

โดยมีการวางคุณสมบัติและผลตอบแทนที่จะมอบให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นทีมงานพัฒนาแพลตฟอร์ม  “Post Dee” ให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้กำหนด 

 1. อัตราผลตอบแทนประมาณ 20,000 ถึง 25,000 บาท
 2. วัดผลงานจากระบบ หลังบ้านที่จะมีการอัพเดทและส่งผลงานในทุกเดือน
 3. เป้าหมายคือการเชิญชวนและให้บุคคลทั่วไปมาสมัครทำการขายบนเว็บไซต์
 4. สร้างความเคลื่อนไหวบน แฟนเพจที่สร้าง Engagement  และสามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 5. สามารถประสานงานในพื้นที่หรือกระจายข้อมูลลงสู่ชุมชนและสร้างผลลัพธ์ในการซื้อขายผ่านสกุลเงินดิจิตอล
 6. สามารถนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าโอทอปวางจำหน่ายซื้อขายบนเว็บไซต์ได้
 7. แนะนำให้เปิดบัญชีในบิดคลับและ สิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับในการเปิดได้ 

ในส่วนของการมอบค่าตอบแทนสำหรับบุคคลที่สร้างรายได้และ การขยาย งานได้ตรงตามเป้าหมายโดยมีการแบ่งอัตราค่าตอบแทนเป็น ดังนี้

 1. อัตราค่าตอบแทนจากผลงานการแนะนำและเปิดร้านในเว็บไซต์ได้จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยสกุลเงินดิจิตอล
 2. อัตราค่าตอบแทนจากการขยายงานและผักดันนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่งเสริมสินค้าโอทอปให้เกิดผลลัพธ์แก่บริษัท จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยสกุลเงินดิจิตอล
 3. อัตราค่าตอบแทนจากการขยายผลงานสร้างผลลัพธ์ด้านขนส่งให้เข้าถึงพื้นที่ในการเปิดหน้าร้านเพื่อรองรับการเกิดผลลัพธ์นั้นนั้นโดยบริษัทจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยสกุลเงินดิจิตอล
 4. อัตราค่าตอบแทนจากการขยายงานเพื่อให้นักธุรกิจสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบกระบวนการครบจบในเว็บไซต์ทันที เป็นการสร้างการจับจ่ายรวมไปถึงการเปิดบัญชีผ่านมือถือที่รวดเร็วสามารถเปิดได้ทุกที่ทุกเวลา 

นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ “Post Dee”  ยังให้ความสำคัญกับช่องทางแฟนเพจจึงเน้นขยายงานสร้างผู้ดูแล Pages นำข้อมูลไปสู่ชุมชนเพื่อให้ตรงไปตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและนโยบายของ “Post Dee”  โดยมีอัตราค่าตอบแทนดังนี้

 1. อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายให้ตามรูปแบบผลงานในบริการด้านการสื่อสาร promote รวมไปถึงการทำหน้าที่เปิดร้านค้าให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมแนะนำเชิญชวนให้คนมาซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นและประสานงานให้ความช่วยเหลือ 
  1. ได้ค่าแนะนำร้าน
  2. ได้ค่าแนะนำผู้มาสมัครสมาชิก
  3. ได้ค่าแนะนำผู้มาทำในส่วนของขยายงานไปสู่ชุมชนอื่นใกล้เคียง
  4. ได้ค่าแนะนำในส่วนการขยายงานขนส่งให้บริการลงในพื้นที่
  5. ถ้าโปรโมทแฟนเพจจะมีงบประมาณให้ จำกัดตามบริษัทกำหนด

ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.post-dee.com ยังคงตระหนักถึงการรุกตลาดออนไลน์เป็นสำคัญ เนื่องด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกก้าวย่างของชีวิต จึง สร้างเป้าหมายในการขยายสาขาออนไลน์หรือเฟรนไชส์ ให้ได้มากที่สุดในตลอดทั้งปีนี้ รวมไปถึงการรุกโฆษณาที่มุ่งเน้นในส่วนของงานบริการเป็นสำคัญ เน้นความสะดวก รวดเร็ว ทำการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์มเดียว และมุ่งหวังสร้างรายได้สู่ชุมชน ผ่านการสร้างแบรนด์และผักดันสินค้าโอทอปของไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลก ที่มาพร้อมมาตรฐานของคุณภาพในระดับสากล  นอกเหนือไปจากพื้นที่การซื้อขายบนแพลตฟอร์มของ “Post Dee”   แล้ว ยังสร้างงานจากการจัดสรรผู้ทำงานด้านขนส่งสิ่งของ นับเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจระบบตลาดออนไลน์ “PostDee” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-4572269 หรือ https://www.post-dee.com/