On leadership“5 งานเสาหลักของผู้นำยุคใหม่ 

0
2788

สวัสดีครับทุกท่านครับ  On Leadership หมุนวนกลับมาพบกันท่านอีกแล้ว

ยิ่งก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง ปี่กลองยิ่งรัวเร็วขึ้น ส่งผลต่อความรู้สึกว่าเวลาช่างเปลี่ยนผ่านรวดเร็วเหลือเกิน

เพื่อให้ทุกท่านมีแนวคิดในการขับเคลื่อนทีมสู่ชัยชนะ ในครั้งนี้ผมจะขอแบ่งปันในเรื่อง “5 งานเสาหลักของผู้นำยุคใหม่” ดังนี้ครับ

1.มีภาพวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรในยุค New Normal

จากเดิมที่ผู้นำเคยมีภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและได้สื่อสารภาพวิสัยทัศน์ออกไปจนผู้คนในองค์กรมองเห็นร่วมกันแล้ว แต่ในโลกยุคใหม่ที่มีโควิด 19 เข้ามาเป็นส่วนผสมจนสร้างให้เกิดความปกติใหม่แล้ว ผู้นำจึงจำเป็นต้องมองภาพวิสัยทัศน์ใหม่ว่าองค์กรของเราจะเป็นใคร คุณค่าหรือประโยชน์ที่เรามีต่อโลกคืออะไร มีส่วนผสมตรงไหนของภาพที่ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง  ภาพของผู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับองค์กรของเราจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในรูปแบบไหน  เราจะปรับย้ายภาพองค์กรของเราไปอยู่ในตำแหน่งที่มีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง

2.ความสามารถหลักในอนาคตที่เป็นแก่นในการแข่งขันของเราคืออะไร

เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และเกมการแข่งขันเปลี่ยน ความสามารถหลักที่เราเคยใช้ในการแข่งขันและสร้างชัยชนะได้ มันยังคงใช้ได้อยู่อีกหรือไม่  เราต้องพัฒนาความสามารถอะไรขึ้นมารองรับจึงจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปต่อได้ เช่นเมื่อก่อนองค์กรของเรามีสินค้าเป็นความสามารถหลัก แต่ตอนนี้มีคู่แข่งที่พัฒนาสินค้าได้ดีเท่าเราแล้ว เราจะฉีกหนีอย่างไร จะพัฒนาความสามารถหลักใหม่ๆอะไรเพื่อให้เป็นความแตกต่างได้บ้าง

3.การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รวมพลังสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

องค์กรสร้างผลลัพธ์ผ่านคนและการสร้างผลลัพธ์ผ่านคนได้ดีนั้น ต้องสร้างผ่านคนที่รวมพลังการคิด การพูดและทำสิ่งสร้างสรรค์เดียวกัน ซึ่งการที่ผู้คนแต่ละคนจะทำพฤติกรรมที่ว่านั้นได้ มันเกิดจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หากผู้นำสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด นั่นหมายถึงมีค่านิยมบางอย่างที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมร่วมกันของผู้คนส่วนใหญ่ในองค์กร  มันจะมีพลังของเอกลักษณ์ที่ชัดเจน และส่งผลต่อพลังทีมในการพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

4.การใส่ใจ การมีสายสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้คน

ผู้นำต้องใส่ใจ รับฟัง ให้เกียรติและให้ผู้คนมีส่วนรวม รวมถึงการมีสายสัมพันธ์ที่ดีและมีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับผู้คน อย่าทำตัวเหมือนสะพานที่ตัดขาดทำให้ไม่สามารถเชื่อมผืนดินสองฝั่งคลอง เมื่อผู้นำทำสิ่งเหล่านี้ได้ดี สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ ความรู้สึกดีของผู้คน ความไว้วางใจและการเปิดใจ เปิดรับและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งส่งผลให้ผู้นำได้ใจคนและนำไปสู่การเสนอแนะเพื่อปรับเปลี่ยน ทั้งผู้ตามเสนอแนะให้ผู้นำปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และผู้นำสนอแนะให้ผู้ตามปรับเปลี่ยน เป็นการให้สิทธิ์ทั้งสองฝั่ง ไม่ใช่การยึดถือประเพณี ผู้นำคือความถูกต้อง

5.การนำเพื่อสร้างผลงานและการสร้างคน

บทบาทของผู้นำที่แท้จริงคือการสร้างผลงานผ่านการสร้างคน  แต่เนื่องจากการสร้างผลงานโดยตัวผู้นำเองนั้นมันง่ายกว่าการสร้างคน คนส่วนใหญ่จึงเลือกทำงานที่ง่ายกว่า นั่นก็คือการเน้นไปที่การสร้างผลงาน  ผู้นำที่ดีต้องสร้างงานทั้งระยะสั้น กลาง และยาวไปด้วยกัน ในช่วงแรกต้องเร่งสร้างผลงานเพื่อให้คนยอมรับ ในขณะเดียวกันก็ต้องปั้นคนไปด้วย โดยการมอบหมายงาน สอนงาน และสอนเรื่องความคิด จนเขามีระดับภาวะผู้นำและการจัดการที่สูงขึ้น องค์กรก็จะเข้าสู่โหมดของการทวีปัญญาและทวีพลังเพื่อการเติบโตยิ่งๆขึ้นได้

ทั้งหมดนี้คือ “5 งานเสาหลักของผู้นำยุคใหม่” หากท่านต้องการยกระดับการนำในยุค New Normal นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วคุณจะรู้ว่า การนำไปสู่พลังทีมที่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม มันไม่ยากอย่างที่คิด

สวัสดีครับ