OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งประกันมะเร็งพลัส คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง เพิ่มความมั่นใจให้คนไทยหมดกังวลกับโรคร้าย พร้อมสู้ภัย COVID-19

0
1342

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ที่ทุกคนต้องตั้งการ์ดระวังตัวเองสูงสุด ยังมีโรคร้ายที่เป็นภัยเงียบอย่าง “โรคมะเร็ง” อาจเข้ามาจู่โจมแบบไม่รู้ตัว จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งประมาณ 18 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 9.6 ล้านคน หรือ 1 ใน 6 รายของการเสียชีวิตจะเกิดจากโรคมะเร็ง (อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.roche.co.th/th/disease-areas/lung-cancer.html) ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คนไทยหมดกังวลกับโรคร้าย รองรับค่ารักษาพยาบาลที่มีอัตราสูงขึ้นทุกปี ด้วยแบบประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง)โดยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 110%* และยังคุ้มครองโรคร้ายแรงอื่นรวมสูงสุดถึง 50 โรค รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 120%** ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ รับประกันภัยบุคคลตั้งแต่อายุ 16 – 65 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 74 ปี คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งรายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน โดยเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยใช้ Love Mindset หรือ พลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมรับมือกับทุกความไม่แน่นอนด้วยนวัตกรรมบริการที่เหนือความคาดหมาย และทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน พร้อมการขายในรูปแบบใหม่ Digital Face to Face จากตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่พร้อมดูแลทั่วประเทศ สะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากโควิด-19 สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงิน โทร. 0 2207 8888

ข้อควรทราบ:
* บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดความคุ้มครอง
** บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสิ้นสุดลง และบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 10% สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ และความคุ้มครองตลอดอายุกรมธรรม์ในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจสิ้นสุดลง และหากตรวจพบเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ (48 โรค) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 100% ตามที่ระบุไว้ และสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดความคุ้มครอง
– % หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– การรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
– ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์