OCEAN LIFE ไทยสมุทร ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันแห่งชาติ ผนึกพลังบุคลากรส่งพลังความรัก LOVE MINDSET ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

0
1008

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งพลังความรัก ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันประกันชีวิตแห่งชาติ 31 กรกฎาคม ของทุกปี โดยได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้แก่สภากาชาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บทั่วประเทศ จากการที่ในปัจจุบันมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ซึ่งการบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมใจกันของวงการประกันชีวิตแล้ว ยังเป็นการรวมพลังของผู้บริหาร และพนักงาน OCEAN LIFE ไทยสมุทรทั่วประเทศ ในการแสดงออกถึงจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าให้การสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้ให้ด้วยใจอาสา ทั้งการร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน การดูแลประชาชนที่รับบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเครือข่าย ตลอดจนการดูแลเด็กไทยให้รอดชีวิตจากการจมในภายใต้โครงการ LOVE SAVES LIFE ร่วมกับครูพายุ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมายตลอดปี สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888