OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำทีมที่ปรึกษาประกันชีวิตคว้ารางวัล “APFinSA Awards 2023” ยกระดับสู่มาตรฐานเอเชียแปซิฟิก

0
83


บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ Deputy Chief Executive Officer เดินหน้ายกระดับที่ปรึกษาประกันชีวิตสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการขายบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า สนับสนุนด้วยเครื่องมือดิจิทัล และนวัตกรรมบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ ที่เหนือความคาดหมาย โดยล่าสุด ที่ปรึกษาประกันชีวิต OCEAN LIFE ไทยสมุทร เข้ารับรางวัล APFinSA Awards ครั้งที่ 4 ประจำปี 2023” จำนวน 25 คน อยู่ในอันดับ Top 5 ของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดย สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจให้แก่ที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องบอลรูม 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์