OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ คปภ. ส่งความรัก ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยช่วยดูแลคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564

0
1586

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน พร้อมกันนี้ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในบริเวณย่านธุรกิจสำคัญกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อโศก สุขุมวิท พระราม 4 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อต้องขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยความตั้งใจใช้พลังความรักดูแลคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อมอบชีวิตที่ดีและมั่นคงให้สังคมไทยตลอดไป ณ สำนักงาน คปภ.